Salarischeck

Uitleg loonstrook

Op je loonstrook kom je veel afkortingen en lastige begrippen tegen. We leggen de termen op deze pagina uit. Kijk ook even in dit artikel op AOb.nl waarin je een infographic vindt over de loonstrook met uitleg erbij.

Werktijdfactor (WTF)

Dit is de aanduiding voor de betrekkingsomvang van je dienstverband. Een voltijdbaan kent de werktijdfactor van 1,0000. Dit betekent een normjaartaak van 1659 uur en een maximale lestaak van 930 uur.

Pensioenpremie

Als werknemer in het onderwijs ben je verplicht om pensioenpremie af te dragen aan het ABP, het grootste pensioenfonds voor personeel bij de overheid en in het onderwijs. De pensioenpremies worden geheven op het brutosalaris.

Pensioenpremie OP/NP

Dit zijn twee afkortingen die je op jouw loonstrook kunt terugvinden. Ze betekenen: premie voor het ouderdomspensioen en premie voor het nabestaandenpensioen.

Premie (A)AOP

Deze afkorting staat voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premie kan je inkomen aanvullen mocht je arbeidsongeschikt raken. De term is verwarrend, want mocht je arbeidsongeschikt raken dan krijg je dit bedrag al voor je pensioengerechtigde leeftijd. Het is dan een aanvulling op de WIA-uitkering.

ZVW-compensatie

Tegemoetkoming voor de kosten van de zorgverzekering. Dit is een afspraak die voortkomt uit de cao.

Vergoeding premie ZVW:

De werkgeversbijdrage aan de Zorgverzekeringswet. Het gaat om een bruto-bedrag en dit wordt meegenomen voor de berekening van de loonheffing.

Bijdrage levensloop cao/sector:

Een maandelijkse tegemoetkoming levensloopregeling. Deze regeling is niet van toepassing op werknemers die vallen onder het overgangsrecht van de VPL-wetgeving. Het gaat dan om werknemers die geboren zijn voor 1950.

Grondslag voor de loonheffingen

Het loon waarover je sociale premies en belastingen betaalt.

Loonheffing (wit):

Loonbelasting aan de hand van de Witte Tabel van de Belastingdienst

Totaal netto:

Na afdracht van alle premies en loonbelasting resteert er een netto- bedrag. Dit is het bedrag dat je op jouw bankrekening krijgt bijgeschreven.

Let op! De Salarischeck geeft een indicatie. Je kunt geen rechten ontlenen aan de berekening. Voor een groot deel van de functies geldt deze Salarischeck, maar het kan altijd zijn dat jouw functie er niet bijstaat. Ook zijn er soms specifieke inhoudingen per schoolbestuur, bijvoorbeeld voor een personeelspot.

Vragen

Heb je vragen over je salaris? Vraag het dan eerst na bij jouw werkgever. Mocht je nog twijfelen daarna? AOb-leden kunnen contact opnemen met onze medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC) via 030 - 298 95 99 of via info@aob.nl. Nog geen lid bij de AOb? Bekijk hier de voordelen.