• 1 arrow
 • 2 arrow
 • 3 arrow
 • 4 arrow
 • 5 arrow
 • 6 arrow
image description

Wat is je salaris in
het onderwijs?

start

Wat is je salaris in het onderwijs?

In zes stappen weet je het!

Onderwijsnieuws

 • Decanen onder druk, juiste studiekeuze steeds belangrijker

  26 mei  Door de snelle veranderingen in het studieaanbod en de hogere kosten van een studie neemt de druk op de keuze voor het juiste vervolgonderwijs toe. Scholen hebben professionele decanen nodig. Zijn het decanaat en het lesgeven nog wel te combineren?
  Lees meer >

  Vakdocenten die het decanaat erbij doen worden vaak overbelast. Dat betoogde onderwijskundig onderzoeker Marie-Christine Opdenakker begin dit jaar in het Dagblad van het Noorden. Intensieve begeleiding van leerlingen is essentieel en daarvoor is veel kennis en kunde nodig, aldus Opdenakker. Het studieaanbod is tegenwoordig immers heel groot en verandert snel. Nu maken veel leerlingen nog een verkeerde studiekeuze. Opdenakker pleit voor een specifieke opleiding voor decanen. “Het is inderdaad belangrijk dat scholen veel tijd en aandacht aan het decanaat besteden”, vindt Fieka Kerkhof. Zij is decaan voor de 650 leerlingen van havo en vwo aan het Pax Christi College in Druten, voor drie dagen per week. Daarnaast heeft ze geen andere taken binnen de school. Vijfentwintig jaar geleden volgde ze de opleiding tot beroepskeuze-adviseur aan Fontys in Tilburg. De vraag naar fulltime decanen was toen klein. Daarom werkte ze als trajectbegeleider in de arbeidsvoorziening tot ze in 2003 als decaan aan de slag kon bij het Pax Christi College.

  Hectisch “Docent en decaan zijn, is te veel voor één mensenhoofd”, zegt Kerkhof. Ze ziet het bij collega-decanen in de decanenkring waar ze lid van is. “Als docent is lesgeven je prioriteit en daarnaast heb je al veel organisatie en administratie te doen, je moet leerlingen coachen en sturen en je vakkennis bijhouden. Als decaan moet je op de hoogte blijven van alle veranderingen in hbo en universiteit om een goed aanspreekpunt te zijn voor leerlingen. Bovendien voelen leerlingen meer druk rond de studiekeuze omdat studeren duurder is geworden, inschrijven al voor 15 januari moet gebeuren en niet altijd duidelijk is of je een baan kunt krijgen met een bepaalde studie. Ze komen vaker naar me toe. Het werk is hectischer geworden.”

  Leerlingen van Fontys werken onder begeleiding van de mentoren aan opdrachten op DeDecaan.net. Daarin bouwen ze een portfolio op dat ze mee kunnen nemen naar hun vervolgstudie. In de derde klas maken alle leerlingen de LC-Data beroepskeuzetest. In de bovenbouw kunnen ze op verzoek de persoonlijkheidstest Holland Typering doen. Op eigen verzoek of verwijzing van de mentor, kan een leerling in gesprek gaan met de decaan.

  Bevestiging Decaan Lobke Allersma merkt dat leerlingen meer behoefte hebben aan advies en bevestiging. “In de decentrale selecties wordt niet alleen gekeken naar cijfers, maar naar motivatie en buitenschoolse activiteiten waarin ze hun kwaliteiten kunnen laten zien.” Allersma studeerde Human Resource Management aan de Academie voor Mens en Arbeid en werkt sinds vijf jaar als decaan voor ongeveer 900 havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw van het Bonhoeffer College in Enschede. De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt, op verzoek kunnen leerlingen in gesprek met de decaan. “Op veel scholen zijn de decanen ook docent, dat was ook altijd zo op het Bonhoeffer College. Ik ben alleen decaan en vind het heel prettig dat ik me daar volledig op kan richten.”

  Allersma is ook bestuurslid bij de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders. De vereniging biedt een cursus voor startende decanen. Veel van de cursisten hebben geen specifieke opleiding gevolgd, maar doen het decanaat bijvoorbeeld als extra taak. “We vinden het heel belangrijk om bij te dragen aan hun professionalisering.” Persoonlijk vindt ze het belangrijk leerlingen zo te begeleiden dat ze met vertrouwen hun studiekeuze maken. “Ze moeten zich niet blindstaren op die ene keuze, er zijn soms meerdere manieren om ergens te komen.”

  Voordelen ‘Een gedegen programma voor loopbaan- en beroepsoriëntatie, dat ondersteunend en motiverend werkt voor onze leerlingen’, is een van de doelstellingen van het Teylingen College in Noordwijkerhout. Els Houwaart is docent economie op deze school en combineert dit met het decanaat. Zij ziet voordelen van deze combinatie. “Op de meeste scholen is een decaan daarnaast ook docent. Het voordeel is dat je dichtbij de leerlingen staat, omdat je ze ook als docent tegenkomt en spreekt. Dat vind ik prettig.” Houwaart werkt 36 uur per week. Ze geeft 9 klokuren per week les en is daarnaast sinds 2008 decaan. Ze volgde de opleiding tot decaan bij het APS, het instituut voor onderwijsverbetering dat vorig jaar ter ziele ging, en doet bijspijkercursussen bij onderwijsvereniging NVS-NVL, bijvoorbeeld over het voeren van gesprekken met ouders en leerlingen. Verder wordt informatie gedeeld in de Leidse decanenkring waar ze bij betrokken is. Tot vorig jaar bediende Houwaart samen met een collega-decaan de 1650 leerlingen op school. Deze collega is gestopt als decaan, en Houwaart werkt nu twee nieuwe collega’s in, die ook de basismodule decanaat gaan volgen. Alle leerlingen maken opdrachten via het online programma Qompas. “De leerlingen kunnen hun ideeën hier goed in kwijt. Als decaan heb je hiermee ook snel inzicht en overzicht, meer dan bij de papieren boekjes die leerlingen eerder invulden.” Houwaart en haar collega’s kunnen niet alle leerlingen zien. “We spreken ze wel klassikaal toe en ons streven is om in elk geval die leerlingen en ouders te spreken die een gesprek aanvragen of door een mentor worden doorverwezen.” Drukke baan Ze merkt ook dat er tegenwoordig meer gesprekken worden aangevraagd. Daarnaast kost het tijd om op de hoogte te blijven van alle veranderingen in het mbo en hoger onderwijs, vertelt ze. “Ook wil je er als decaan zijn op de cruciale momenten van vakkenkeuze en stage in de derde klas van de mavo.” Is het te doen? “Het is een heel leuke, drukke baan.”
  Sluiten <

 • Rechtszaak dreigt om Engels in hoger onderwijs

  24 mei  Actiegroep Beter Onderwijs Nederland dreigt met een rechtszaak tegen de verengelsing van het onderwijs aan hogescholen en universiteiten. “Alles moet maar in het Engels, tot aan de naambordjes aan toe.”
  Lees meer >

  Ze wachten nog even de plannen van het nieuwe kabinet af, zegt woordvoerder Presley Bergen van Beter Onderwijs Nederland (BON). Niet dat ze daar veel van verwachten, “maar we moeten de mensen een kans geven”.

  In de Tweede Kamer ligt het Engelstalige onderwijs weleens onder vuur, maar dat kon de opmars tot nog toe niet stuiten. Als het roer niet omgaat, stapt actiegroep BON naar de rechter. “Vaak wordt er in een groep met Nederlandse studenten en een Nederlandse docent Engels gesproken zonder dat er een buitenlander bijzit.”

  Razend tempo Het hoger onderwijs verengelst in een razend tempo, legt Bergen uit, tot de naambordjes aan toe. Hij snapt wel dat de hogescholen en universiteiten veel buitenlandse studenten hebben geworven “en die willen ook de weg weten”, maar het is al een stap te ver. Heb dan tenminste het fatsoen om ze tweetalig te maken.

  “Op sommige hogescholen en universiteiten kom je bijna geen Nederlands meer tegen. Het is niet goed voor de kwaliteit. Docenten moeten in het Engels vergaderingen, zodra er in het hele team toevallig één buitenlandse docent zit.”

  Uitzonderingen mogen best, voegt hij eraan toe. De university colleges bijvoorbeeld, die specifiek zijn bedoeld voor studenten die later in een internationale wereld werken. Of sommige technische opleidingen die nu eenmaal al decennia lang Engels als voertaal hebben.

  Native speaker Maar waarom zouden gewone opleidingen erin mee moeten? Dat is ook niet goed voor het onderwijs. “Het Engels van de meeste docenten schiet tekort en daar klagen de studenten over. Maar zelfs als er een native speaker voor de collegezaal staat, krijgen ze maar de helft van de inhoud mee. Dan wordt er Engels gebezigd dat de studenten maar gedeeltelijk kunnen volgen. Studenten zeggen misschien niet dat hun eigen Engels slecht is, maar wel dat ze het Nederlands beter kunnen volgen. Dat is eigenlijk hetzelfde.”

  “Wij hebben hier een saus over ons denken heen gegoten: Engels lijkt hip en trendy en hoogopgeleid”, schampert Bergen. “Het lijkt een prestigestrijd, die niets met inhoud en kwaliteit te maken heeft.”

  Moeten studenten dan geen Engels leren? Dat is toch de lingua franca van de wetenschap. Jawel, zegt Bergen, maar dan kun je beter docenten Engels aanstellen. “Dat is heel goed, ik volg zelf ook een cursus Engels.”

  Werven Met Engelstalige opleidingen willen de hogescholen en universiteiten buitenlandse studenten werven. Het is Bergen een doorn in het oog. “Het zou andersom moeten zijn. Je moet pas in het Engels lesgeven als ze er zijn, je moet het niet doen om ze hierheen te halen.”

  En de internationalisering die het kabinet zo belangrijk vindt? “Een drogredenering”, zegt Bergen. “Van alle Nederlandse studenten blijft 95 procent in Nederland werken. Engels is dus helemaal niet nodig.”

  Hij is ook niet overtuigd van de economische voordelen van buitenlandse studenten. “Veruit de meesten komen op kosten van de Nederlandse belastingbetaler hier studeren en gaan dan weer terug naar eigen land. Maar zelfs als ze wél geld zouden opleveren, dan nog moet je je eigen taal de voorkeur geven. Dat is een culturele plicht.”

  Italië De rechtszaak ziet hij met vertrouwen tegemoet. In de wet staat immers dat het onderwijs in principe in het Nederlands gegeven moet worden. “In Italië is zo’n zaak ook gevoerd en die is gewonnen.”

  Hoger Onderwijspersbureau (HOP)

  .style1 { background-color: #ECF3DB; }

  Wat zegt de wet? Artikel 7.2. Taal Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd: a. wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft, b. wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, of c. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.

   
  Sluiten <

 • Limburgse dorpsscholen verbreken contract iPad-onderwijs

  24 mei  De vier basisscholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (SKOM) gaan vooralsnog niet over op iPad-onderwijs. De stichting ontbond het contract met de organisatie O4NT van Maurice de Hond, beter bekend onder de naam Steve Jobsscholen.
  Lees meer >

  Afgelopen januari werd bekend dat er een conflict was tussen toenmalig algemeen directeur Ben van Lieshout van de vier dorpsscholen in Thorn, Beegden, Wessem en Heel en het schoolbestuur. Van Lieshout tekende in juni 2016 een contract met O4NT (Onderwijs voor de Nieuwe Tijd) ter waarde van 150 duizend euro.

  Voorbarig ‘Er is toen te voorbarig gehandeld door de contracten al te tekenen’, mailt Jack Cox van het SKOM-bestuur. ‘Als bestuur hebben we toen ingegrepen door de invoering van O4NT op te schorten.’ De algemeen directeur werd ontslagen omdat het bestuur en de directeur van mening verschilden over de risico’s die de invoering met zich zou meebrengen. De eventuele invoering werd toen een jaar uitgesteld.

  Ontbonden Uit een brief aan de ouders eind vorige week blijkt nu dat de invoering van iPad-onderwijs in samenwerking met O4NT definitief van de baan is. ‘In goed overleg is het contract geheel ontbonden’, schrijft Roland Sniekers, voorzitter van SKOM. De reden is dat voor het bestuur de financiële consequenties op lange termijn onvoldoende inzichtelijk blijven, schrijft Sniekers. Een proef op één school is te duur, volgens de voorzitter. Cox laat weten dat O4NT de school tegemoet is gekomen met de opzegtermijn.

  De ontbinding van dit contract betekent niet dat er helemaal geen onderwijsvernieuwing komt op de scholen. SKOM gaat daarover nu nadenken.  
  Sluiten <

 • AOb-kantoren en IAC gesloten met feestdagen

  24 mei  Het Informatie en Advies Centrum (IAC) en de AOb-kantoren zijn de komende tijd op verschillende dagen gesloten in verband met de feestdagen. Wil je toch een vraag stellen aan de IAC-medewerkers dan kan dat via het vragenformulier op de website of via MijnAOb.
  Lees meer >

  Op de volgende dagen zijn het IAC en de AOb-kantoren gesloten:

  Donderdag 25 mei: Hemelvaart Vrijdag 26 mei Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag

  Aangepaste openingstijden Op dinsdag 30 mei heeft het IAC, vanwege een afdelingsuitje, aangepaste openingstijden. Onze medewerkers zijn die dag voor algemene vragen bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur. Heb je een vraag over rechtspositie, arbeid en inkomen? Dan kun je onze deskundige medewerkers heel de dag bereiken van 08.30 tot 17.00 uur. Je kunt de vraag ook via het vragenformulier op onze website stellen.
  Sluiten <